Terms and conditions

HUMBLE C.I ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούνται από τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2.Όροι αγοράς, 3. Χρήση του Ιστοτόπου και 4. Διάφορα, καθώς και πολιτική, το σύνολο των όρων ή έγγραφο στο οποίο ένας σύνδεσμος έχει παρασχεθεί στο παρόν (συνολικά «Όροι και προϋποθέσεις»).
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(O «Ιστότοπος») διαχειρίζεται από ή για λογαριασμό της BE HUMBLE "HUMBLE C.I", Άνω Γλυφάδα, 16561  Γλυφάδα Αττικής, Ελλάδα. Εάν υποβάλετε μια παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου αυτού, μετά την επιβεβαίωση ότι η εν λόγω παραγγελία έγινε αποδεκτή, θα εκτελεστεί μια σύμβαση πώλησης μεταξύ εσάς και της HUMBLE C.I, Άνω Γλυφάδα,  Αθήνα, 16561, Ελλάδα, η οποία θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. (εφεξής καλούμενες «HUMBLE C.I/ εμείς/(ε)μάς»).
 

2.ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους προσεκτικά πριν παραγγείλετε Προϊόντα online από τον Ιστότοπο.

 

2.1 ΠΟΤΕ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ;
Οι παρόντες Όροι Αγοράς ισχύουν για όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την πώληση και την παράδοση Προϊόντων από εμάς. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους αγοράς, όταν (i) παραγγείλετε οτιδήποτε μέσω του Ιστοτόπου, (ii) παραγγείλετε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα άμεσα συνδεδεμένη με τον Ιστότοπο ή (iii) όταν αποδέχεστε μια προσφορά από εμάς. Η απόκλιση από τους παρόντες Όρους είναι δυνατή μόνο εάν εγκριθεί εγγράφως από εμάς.

 

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ BE HUMBLE
Πρέπει να είστε 16 ετών ή μεγαλύτεροι για να αγοράσετε Προϊόντα μέσω του Ιστοτόπου.
Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω του Ιστοτόπου μόνο εάν είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.
Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε στην αίτηση ή την παραγγελία είναι ακριβείς και πλήρεις.

 

2.3 ΠΩΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ;

 

2.3.1 Γενικά θέματα κατάρτισης συμβάσεων
Τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους τύπους Προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι μόνο μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά ή δεσμευτική σύμβαση. Συμφωνείτε ότι η παραγγελία σας είναι μια πρόταση για την αγορά των Προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία σας.
Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς. Έχουμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε μια παραγγελία εκ των προτέρων ανά πάσα στιγμή και/ή να αρνηθούμε να δεχτούμε μια παραγγελία χωρίς να παρέχουμε λόγους και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους. Εάν δεν επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας εντός δέκα εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Μπορεί να επιλέξουμε να μην δεχθούμε την παραγγελία σας κατά την κρίση μας. Παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να μην γίνει δεκτή η παραγγελία σας είναι τα εξής:
α.     Εάν τα Προϊόντα εμφανίζονται στον Ιστότοπο αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα,
β.     Εάν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας,
γ.     Εάν ισχύουν περιορισμοί αποστολής για ένα Προϊόν,
δ.     Εάν το Προϊόν (τα Προϊόντα) που εμφανίζεται(-ονται) στην Εφαρμογή περιέχει(-ουν) ένα (πρόδηλο) σφάλμα, όπως μια εσφαλμένη τιμή ή εάν περιγράφεται(-ονται) εσφαλμένα,

Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούμε την (μέρος της) παραγγελία(ς) σας, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την (μέρος της) παραγγελία(ς) σας χωρίς καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Μετά την ακύρωση θα σας επιστρέψουμε βεβαίως το ποσό που μας καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ακυρωμένης παραγγελίας (ή μέρους της).
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας μετά τη δημιουργία της σύμβασης πώλησης, τερματίζοντας έτσι τη σύμβαση πώλησης, για τους λόγους που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 2.3.1. υπό τα σημεία α έως δ. Μετά την ακύρωση θα σας επιστρέψουμε βεβαίως το ποσό που μας καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ακυρωμένης παραγγελίας (ή μέρους της). Η BE HUMBLE έχει και διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε παραγγελία που γνωρίζει ή ευλόγως υποπτεύεται ότι έγινε με τη βοήθεια ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε λογισμικού, ρομπότ, crawler, αράχνης ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου ή συσκευής.

 

2.3.2 Ειδικά θέματα κατάρτισης συμβάσεων για Τυποποιημένα Προϊόντα
Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τον αριθμό της παραγγελίας σας και λεπτομέρειες σχετικά με τα Τυποποιημένα Προϊόντα που έχετε προτείνει να αγοράσετε και λεπτομέρειες για οποιαδήποτε υπηρεσία παράδοσης. Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η κατάρτιση σύμβασης πώλησης των Τυποποιημένων Προϊόντων μεταξύ εσάς και εμάς δεν θα πραγματοποιηθεί έως ότου:
α.    λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς ότι τα τυποποιημένα Προϊόντα έχουν αποσταλεί σε σας από την αποθήκη μας, ή
β.    λάβετε επιβεβαίωση από τον μεταφορέα ότι τα Τυποποιημένα Προϊόντα είναι έτοιμα για να τα παραλάβετε αν έχετε επιλέξει να τα παραλάβετε από ένα γραφείο μεταφορών ή ο μεταφορέας έχει αποθηκεύσει τα Τυποποιημένα Προϊόντα στο σημείο παραλαβής.
 

2.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εφιστούμε την προσοχή σας στις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης που βρίσκονται τυπωμένες στα  Προϊόντα μας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από εσφαλμένο χειρισμό των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου χειρισμού αντίθετου με τις οδηγίες.


2.5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Παρά το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, είναι δυνατόν, υπό ορισμένες συνθήκες, να ακυρώσετε την παραγγελία σας για Τυποποιημένα Προϊόντα.

 

2.6 ΤΙΜΗ
Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Οι τιμές είναι καταχωρημένες σε Ευρώ (EUR). Η BE HUMBLE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τιμές πριν ολοκληρώσετε την υποβολή μιας παραγγελίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις.

 

2.7 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

 

2.8 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν επιλέγουμε ή υποχρεούμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία να εκδώσουμε ή να καταστήσουμε διαθέσιμο ένα τιμολόγιο, διατηρούμε το

δικαίωμα να εκδώσουμε ή να διαθέσουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια και εσείς συμφωνείτε με αυτή τη μορφή τιμολόγησης.

 

2.9 Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να διευκρινίσετε τους λόγους.
Η περίοδος υπαναχώρησης θα είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που εσείς, ή ένα τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε/είχε πάρει στην κατοχή σας/του τα Προϊόντα, ή, όπου η παραγγελία σας περιείχε πολλαπλά Προϊόντα τα οποία θα παραδοθούν χωριστά, από την παράδοση του(των) τελικού(-ών) Προϊόντος(-των) που αποτελεί(-ούν) την παραγγελία σας («Περίοδος Υπαναχώρησης»).
Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε για το γεγονός ότι ασκείτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης
Πρέπει να επιτρέψετε ή να υποβάλετε τα Προϊόντα αμέσως μετά, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών και σε κατάλληλη συσκευασία.
 Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι πληρείται εάν στείλετε τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
Εάν υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πώλησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Υπαναχώρησης, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας και την παρούσα, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από σας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης (υπό τον όρο ότι το(τα) επιστρεφόμενο(-α) Τυποποιημένο(-α) Προϊόν(-τα) αντιστοιχεί(-ούν) στην πλήρη παραγγελία και με την εξαίρεση οποιωνδήποτε πρόσθετων χρεώσεων που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από εμάς, εφόσον υπάρχει), το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει την κοινοποίηση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για αυτή την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής, εκτός αν κανονίσουμε μια διαφορετική μέθοδο μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε κανένα κόστος για τέτοιες επιστροφές. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή μέχρι να έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα Προϊόντα, ή έως ότου έχετε υποβάλει απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα Προϊόντα, ανάλογα με το τί έρχεται νωρίτερα.
Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Προϊόντων.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, για συμβάσεις σχετικά με:
παράδοση Προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και όταν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

 

2.10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
Δεν ανταλλάσουμε Προϊόντα. Εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε ένα Προϊόν, θα πρέπει να το επιστρέψετε για να σας επιστραφούν τα χρήματα και να υποβάλετε νέα παραγγελία. Η επιστροφή χρημάτων για τις επιστροφές είναι δυνατή μόνο όταν αυτές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Επιστροφών.

 

2.11 ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤA
Για την BE HUMBLE,  η ποιότητα είναι υψίστης σημασίας. Ελέγχουμε εξονυχιστικά όλα τα Προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες για να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρως κατάλληλα να ανταποκριθούν στις χρήσεις για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα Προϊόντα μας να είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά. Η BE HUMBLE έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα μας είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.
Τα επιστρεφόμενα Προϊόντα επιθεωρούνται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της BE HUMBLE και το ποσό αγοράς επιστρέφεται εάν η ζημία είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος ή απόκλισης από τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Αναλαμβάνουμε την πλήρη επιστροφή του κόστους οποιουδήποτε ελαττωματικού Προϊόντος.
Εάν το πρόβλημα προκλήθηκε από λόγους άλλους από την ποιότητα των υλικών ή τη διαδικασία συναρμολόγησης, το αρχικό Προϊόν επιστρέφεται σε εσάς. Δεν επιστρέφονται χρήματα για Προϊόντα:
που αποκτήθηκαν από πηγή διαφορετική από τον Ιστότοπο,
που έχουν υποστεί βλάβη από κακομεταχείριση ή αμέλεια (π.χ. έκθεση σε χημικές ουσίες, καυστικές ουσίες, ανοικτή φλόγα, υψηλή θερμότητα, αιχμηρό αντικείμενο, κλπ.), και /ή
που έχουν υποστεί βλάβη από λανθασμένη χρήση ή άλλες δραστηριότητες εκτός του επιδιωκόμενου σκοπού 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ο προσδόκιμος χρόνος χρήσης οποιουδήποτε Προϊόντος εξαρτάται από το άτομο που χρησιμοποιεί το Προϊόν, τις συνθήκες χρήσης και τα χαρακτηριστικά μοτίβα φθοράς του χρήστη. Τα Προϊόντα μας που καταστράφηκαν από φυσιολογική φθορά ή που έχουν υπερβεί την εύλογη διάρκεια χρήσης του Προϊόντος δεν αντικαθίστανται.
Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσει. Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τη Χρήση του Ιστοτόπου («Όροι και Προϋποθέσεις) . Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), πληροφορίες, συστάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται προς εσάς στον ή μέσω του Ιστοτόπου. Με την πρόσβαση στον και τη χρήση του Ιστοτόπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στους Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους, επιπροσθέτως σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο και το διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως από τον Ιστότοπο.

 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχων, απεικονίσεων και λογισμικού («Περιεχόμενο»), ανήκει στην HUMBLE C.I . Όλα τα στοιχεία του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του γενικού σχεδιασμού και του Περιεχομένου του, ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας ή άλλης συμφωνίας με την BE HUMBLE, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα συναφή δικαιώματα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της BE HUMBLE, εκτός αν ρητώς άλλως συμφωνηθεί. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

 

3.2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το Περιεχόμενο είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της BE HUMBLE. Εκτός των περιπτώσεων όπου υποδεικνύεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα έγγραφα εντός του Ιστοτόπου, έχετε την άδεια να βλέπετε, να παίζετε, να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε Περιεχόμενο που βρήκατε στον Ιστότοπο μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά και δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να προβάλετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να αδειοδοτήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, να μεταφέρετε ή να πωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε Περιεχομένου χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση της HUMBLE C.I . Για τους σκοπούς των παρόντων όρων απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστών. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από Περιεχόμενο που βρήκατε στον Ιστότοπο.
Σε περίπτωση που κατεβάσετε λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προγραμμάτων προφύλαξης οθόνης [screensavers], εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων, εικονιδίων, βίντεο και φόντων επιφανείας εργασίας [wallpapers]) από τον Ιστότοπο, για το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων, εικόνων που ενσωματώνονται στο ή παράγονται από το λογισμικό, καθώς και δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, το «Λογισμικό»), η BE HUMBLE σας παρέχει την άδεια χρήσης. Η BE HUMBLE δεν σας μεταβιβάζει τον τίτλο του λογισμικού. Είστε ιδιοκτήτης του μέσου στο οποίο έχει καταγραφεί το Λογισμικό, αλλά η BE HUMBLE διατηρεί τον πλήρη τίτλο κυριότητας του Λογισμικού, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απ' αυτού. Δεν επιτρέπεται να αναδιανείμετε, να πωλήσετε, να απομεταγλωττίσετε, να αντιστρέψετε μηχανικώς, να αποσυναρμολογήσετε ή να μετατρέψετε με άλλο τρόπο το Λογισμικό σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.
Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε προϊόντα του Ομίλου BE HUMBLE, συσκευασίες προϊόντων και/ή στον Ιστότοπο, είτε είναι καταχωρημένα, είτε όχι (τα «Εμπορικά Σήματα») παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της BE HUMBLE, και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση, διανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της προβολής που αφορά τη διανομή υλικού του Ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της BE HUMBLE. Η χρήση οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστών, για παράδειγμα η αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε εξωτερικό ιστότοπο του Διαδικτύου ή η δημιουργία συνδέσμων, υπερκειμένων, συνδέσμων ή βαθέων ζεύξεων μεταξύ του Ιστοτόπου και κάθε άλλο ιστότοπο του Διαδικτύου, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της HUMBLE C.I .

 

3.3 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο είναι δωρεάν και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν καμία συμβουλή.
Η BE HUMBLE δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οι πληροφορίες και/ή οι διευκολύνσεις που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον Ιστότοπο διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.  Επιπλέον, η BE HUMBLE δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συγκεκριμένη συνδεσιμότητα. Έτσι η BE HUMBLE δεν μπορεί να δηλώσει ή να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα. Η BE HUMBLE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου από την άποψη της ορθότητας, της ακρίβειας, της επάρκειας, της χρησιμότητας, της εγκαιρότητας, της αξιοπιστίας ή κατ' άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.


 

 

3.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η BE HUMBLE, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους της ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστοτόπου θα φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από την χρήση, ή την αδυναμία χρήσης, του Περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή ατέλειες των πληροφοριών του Ιστοτόπου, ή την απόδοση των προϊόντων ή [ζημιών] που με άλλο τρόπο προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, ακόμη και αν η BE HUMBLE έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα οποιωνδήποτε τέτοιων ζημιών.

 

3.5 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να αναρτήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (όπως ορίζεται παρακάτω) το οποίο παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή που είναι απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, εμπρηστικό, δυσφημιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, προκαλεί διακρίσεις, είναι παράνομο ή που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα θεωρούνταν ποινικό αδίκημα, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή που διαφορετικά μπορεί να επιφέρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο. Η BE HUMBLE μπορεί να αρνηθεί την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η BE HUMBLE πιστεύει ότι η χρήση του Ιστοτόπου παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τους ισχύοντες νόμους.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση του Ιστοτόπου για διαφήμιση ή για οποιαδήποτε προσέλκυση πελατών.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, ρομπότ, crawler, αράχνη, page scraper ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο μέσο ή συσκευή για (α) απόκτηση πρόσβασης, αντιγραφή, επηρεασμό ή για την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του ή για την παράκαμψη της δομής ή της εμφάνισης του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ή (β) να παρεμβαίνει στη λειτουργία του Ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται στον Ιστότοπο ή να παρεμβαίνει ή να επηρεάζει τη χρήση του Ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο ή για να διευκολύνει κάθε τρίτο να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν στον Ιστότοπο.
Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή χαρακτηριστικό του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συστήματος που συνδέεται με τον Ιστότοπο μέσω πειρατείας, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης (passwordmining) ή άλλων παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων μέσων.

 

3.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ
Όλες οι γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια, έργα τέχνης, γραφικά, φωτογραφίες, σύνδεσμοι, ερωτήσεις, προτάσεις, πληροφορίες, βίντεο και άλλα υλικά που εσείς ή άλλοι χρήστες του Ιστοτόπου αναρτάτε στον Ιστότοπο ή μεταδίδετε μέσω του Ιστοτόπου θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Ως εκ τούτου, η BE HUMBLE, θα έχει το μη αποκλειστικό, άνευ πνευματικών δικαιωμάτων δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και γνωστοποίησης σε τρίτα μέρη οποιουδήποτε Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες για οποιονδήποτε σκοπό, με οποιοδήποτε μέσο και σε ολόκληρο τον κόσμο (χορήγηση άδειας). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η BE HUMBLE  λειτουργεί μόνο ως παθητικό μέσο για τη διανομή του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη είτε προς εσάς είτε προς οποιονδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες. Η BE HUMBLE δεν θα παρακολουθεί συνεχώς το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που δημοσιεύεται από εσάς και δεν θα μεσολαβεί μεταξύ των χρηστών, ούτε η BE HUMBLE θα έχει την υποχρέωση να το πράξει. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, γνώμες, σχόλια, προτάσεις και άλλες πληροφορίες που εκφράζονται ή περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως εκείνες της BE HUMBLE.
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτάτε ή μεταδίδετε είναι πρωτότυπο για εσάς και δεν αντιγράφει το έργο οποιουδήποτε τρίτου ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους και δεν περιέχει δυσφημιστικές ή υποτιμητικές δηλώσεις. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την δυνατότητα να χορηγήσετε την άδεια, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την BE HUMBLE και τις θυγατρικές της εταιρείες και να τις διατηρήσετε απρόσβλητες έναντι όλων των εξόδων, δαπανών, ζημιών, απωλειών και υποχρεώσεων που υπέστησαν η BE HUMBLE ή οι θυγατρικές της εταιρείες που σχετίζονται με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτήθηκε ή μεταδόθηκε από εσάς ή από άλλη χρήση σας του Ιστοτόπου.
Η BE HUMBLE διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εμποδίσει ή να αφαιρέσει (εν όλω ή εν μέρει) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτάται ή μεταδίδεται από εσάς και το οποίο η BE HUMBLE πιστεύει ότι δεν είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των υλικών που παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων), ή που είναι άλλως απαράδεκτο για την BE HUMBLE.
Συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την BE HUMBLE γραπτώς (δείτε στο CONTACT US ) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο) το οποίο παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε να παρέχετε στην BE HUMBLE επαρκείς πληροφορίες ώστε η BE HUMBLE να μπορεί να διερευνήσει κατά πόσο το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο) παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις . Η BE HUMBLE,  συμφωνεί να καταβάλει καλόπιστες προσπάθειες για τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών και η BE HUMBLE θα το κάνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ωστόσο, η BE HUMBLE δεν εγγυάται και δεν δηλώνει ότι θα εμποδίσει ή θα αφαιρεί (εν όλω ή εν μέρει) τέτοιο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες ή άλλο Περιεχόμενο.
 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ BE HUMBLE
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.
Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς εκτελείται μεταξύ εσάς και εμάς, θα υπόκειται στην έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων της BE HUMBLE που ισχύουν κατά τη στιγμή που θα υποβάλετε την παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου ή την ημέρα που θα περιηγηθείτε σε αυτόν (κατά περίπτωση).
Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της BE HUMBLE για τυχόν αλλαγές.